เจาะลึก 5 Graph พื้นฐานใน Tebleau ในแต่ละรูปแบบนั้นเป็นอย่างไร

 

เจาะลึก 5 Graph พื้นฐานใน Tebleau ในแต่ละรูปแบบนั้นเป็นอย่างไร

 

 

1.Bar Chart

     เป็นแผนภูมิที่ประกอบด้วยแกนนอน แกนตั้ง ที่นิยมแสดงออกมาในรูปแท่งสี่เหลี่ยมที่สามารถบอกความสูงได้ เหมาะสำหรับใช้การเปรียบเทียบจำนวนของข้อมูลในแต่ละชุด เช่น รายรับในแต่ละเดือน, ยอดขายที่ขายได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ เป็นต้น ซึ่งแผนภูมิแท่งยังสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท    

     Bar charts ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรียกว่าแท่ง จำนวนหนึ่งโดยมีลักษณะเป็นแท่งสูงหรือยาวที่เปลี่ยนแปลงตามขนาด แต่มีความกว้างเท่ากันหมด เราอาจเรียงแท่งเหล่านี้ในทางแนวตั้ง หรือแนวนอนก็ได้ โดยเว้นระยะช่องว่างตามสมควร                                                                                         

     วัตถุประสงค์ของ Bar charts คือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิแท่งเพื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงและการเปรียบข้อมูล

 

2.Pie Chart

      Pie Chart แผนภูมิกลม หรือวงกลมที่แตกเป็นส่วนๆ นั้นแสดงถึงส่วนประกอบหลายๆส่วนที่รวมกันเป็นหนึ่ง โดยขนาดของแต่ละชิ้นก็เป็นสัดส่วนกับปริมาณของส่วนประกอบนั้น

จุดเด่นของ Pie chart

คือการสื่อความหมายว่าแต่ละชิ้นเป็นสัดส่วนเท่าใดของทั้งหมด

จุดด้อยของ Pie chart

     คือการเปรียบเทียบขนาดของแต่ละชิ้น ส่วนที่ทำได้ยากเมื่อมีข้อมูลที่เยอะ และเมื่อมีการแบ่งชิ้นส่วนที่เล็กมากๆ ก็อาจอ่านข้อมูลในกราฟอ่านได้ยาก

 

 

3.Scatter Plot

     หรือเรียกอีกอย่างว่า แผนภูมิแบบกระจัดกระจาย คือ Chart ที่นำเอาจุดตัดกันของค่าในแนวแกน X และแกน Y ของทั้งสองข้อมูลมาแสดง ใช้แสดงค่าที่มี 2 มิติขึ้นไป เพราะว่าสามารถ Port ลงไปได้ 2 แกน แต่ละจุดจะแทนข้อมูลแต่ละตัว แผนภูมินี้จึงเหมาะกับงานที่ต้องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับระหว่างข้อมูลจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรอิสระสองตัว ซึ่งก็คือจุดเด่นของแผนภูมินี้ นอกจากนี้ยังสามารถใส่ขนาด สี        และรูปทรงของจุด เพื่อแทนค่าอื่นๆ ได้อีก จึงเป็นกราฟที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย ข้อมูลบางอย่างพอทำเป็น กราฟแล้วจะเห็นข้อมูลชัดเจน กว่าเป็นตาราง

4.กราฟแผนที่ประเทศไทย

     การที่เราจะฝึกการนำเสนอผลงานที่ทำให้คนอื่นๆ สนใจในงานของเรา ดังนั้นเราควรจะฝึกการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่าง และหลากหลายให้เข้ากับ Information ของเราและให้ตรงกับ Test ของผู้รับสารด้วย กราฟแผนที่ประเทศไทย

     กราฟแผนที่ประเทศไทยจะแสดงผล ข้อมูลต่างๆ เช่น จังหวัด จำนวนประชากรในแต่ละจังหวัด มีการใช้สีในการแบ่งแยกในแต่ละจังหวัด

     ก็จบไปแล้วกับการเจาะลึกกับ 5 รูปแบบของการสร้างกราฟ หรือ Visualization ที่พวกเรา TTT Brother ได้มาอธิบาย และเจาะลึกในแต่ละกราฟพื้นฐานที่ใช้กันในโปรแกรม Tebleau ในบทความหน้า จะมีบทความเกี่ยวกับอะไร  กดติดตามเพจ เอาไว้ได้เลย แล้วบริษัท  TTT Brother ของเรายังมี บริการอีกมากมายที่รองรับลูกค้าในยุค 4.0 ทาง TTT Brother พร้อมจะเข้าไปดูแลแก้ปัญหาด้าน IT ให้ทุกท่าน ดั่งพันธ์กิจที่ว่า        “To improve customers company so profoundly”

07 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 1876 ครั้ง

Engine by shopup.com