บริการให้คำปรึกษาการวางระบบไอที ปรับองค์กรให้เป็น 4.0 อย่างยั่งยืน

บริการให้คำปรึกษา แนวการวางระบบสารสนเทศ สำหรับองค์กร เพื่อให้ วิธีการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการดำเนินการ ลดข้อบกพร่องของการทำงาน รวมทั้งประยุกต์งานด้านสารสนเทศต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างเหมาะสม

31 มกราคม 2564

ผู้ชม 3021 ผู้ชม

Engine by shopup.com