เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : ซอฟ์ตแวร์ Products
  Production & Material Requirement Planning เป็นระบบบริหารจัดการการผลิตและบริหารวัตถุดิบสำหรับผลิต โดยที่การติดตั้งระบบจะผูกติดระบบกับเครื่องที่ได้ระบ

  05 ม.ค. 2564

  1323

 • หมวดหมู่สินค้า : ซอฟ์ตแวร์ Products
  WMS คือ ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ระบบโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 3 ร

  09 เม.ย. 2563

  2431

 • หมวดหมู่สินค้า : ซอฟ์ตแวร์ Products
  งานที่ต้องทำเป็นประจำ ในรูปแบบเดิมๆ ซ้ำๆ เช่นหาข้อมูลจาก Internet , โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ลูกค้า , แปลงไฟล์ Excel , นำข้อมูลจาก Excel เข้าระบบ EPR ขอบร

  11 เม.ย. 2563

  991

 • หมวดหมู่สินค้า : ซอฟ์ตแวร์ Products
  คือระบบในการจดจำใบหน้า – เป็นกระบวนการนำภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ มาทำการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเทคโนโลยี AI ( Artificial Intelligence ) อีกหนึ่งระบบที่

  03 พ.ย. 2563

  798

Engine by shopup.com